Saulos ciklid

Vanliga handelsnamn: Saulos ciklid
Vetenskapligt namn: Pseudotropheus saulosi
Synonymer:
Familj: Cichlidae
Ursprung: Malawi (Malawisjön, framförallt Taiwan Reef)
Storlek: 7 cm
Temperament: Aggressiv
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Den här arten låter inte andra fiskar köra med dem och de kan vara tämligen aggressiva vid behov, men det är framförallt hanarna som är aggressiva mot andra hanar av samma art. Hanarna är revirhävdande. Den rekommenderade vattentemperaturen är 23-27 grader C och pH-värdet bör vara basiskt, mellan 7.5 och 8.5. Rekommenderad hårdhet ligger mellan dH 7 och 30. Håll inte Saulos ciklid i akvarium mindre än 200 liter.

Akvarieinredning: Försök efterlikna Saulos ciklidens naturliga miljö när du inreder akvariet. I Malawisjön lever Saulos ciklid i sedimentfria klippbiotoper. Använd stenar och liknande för att skapa många bra gömställen och inkludera gärna grottor. Om man ger en Saulos ciklid hane en bra grotta kan han nöja sig med att försvara den, istället för att se hela akvariet som revir.

Föda: Saulos ciklid är en allätare som framförallt lever av alger och växtdelar. I Malawisjön äter den från den så kallade biomattan. Accepterar både torrfoder och frysfoder i akvariet. Det är viktigt att kosten innehåller en hög andel växtbaserad mat.

Odla: Saulos ciklid är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Precis som alla andra Malawiciklider är den en munruvande art. Saulos ciklid brukar leta upp en grop eller liknande försänkning i en klippa och använda den som lekplats.

Övrigt: Saulos ciklid räknas till gruppen Mbuna ciklider eftersom den lever i Malawisjöns klippbiotop. Hanarna är blå med breda mörka ränder. Honor och ungar är gulfärgade.