Segelfensmolly

Vanliga handelsnamn: Segelfensmolly
Vetenskapligt namn: Poecilia velifera
Synonymer: Mollesinia velifera
Familj: Poeciliidae
Ursprung: Mexico
Storlek: 16 cm
Temperament: Fredlig, men kan vara fenbitare
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Vattnet bör vara varmt, 25-28 grader C. Segelfensmollyn blir mindre känslig om du har den i bräckt vatten, cirka 0,2% är lagom. Det räcker med ett 100 liters akvarium. Vattnet bör vara neutralt eller något basiskt, mellan pH 7 och 8. Segelfensmolly bildar inte stora stim, däremot håller de gärna ihop i grupper med en strikt inre hierarki. Segelfensmolly som odlas i stora dammar och transporteras långt brukar vara extra känsliga, det är därför vi angett svårighetsgraden 3. Får du tag på robustare Molly är de betydligt enklare att hålla.

Akvarieinredning: Eftersom Segelfensmollyn vill ha basiskt vatten bör du inte använda akvarieinredning som kan sänka pH-värdet, t ex vissa sorters trä och rötter. Växter som tolererar bräckt vatten och stenar kan användas för att skapa bra gömställen. Lämna ett område öppet för Segelfensmollyn att simma runt i.

Föda: Segelfensmolly är en allätare och i naturen äter den framförallt maskar, skaldjur, insekter och växtdelar. I akvariet behöver den alltså både köttig mat och vegetabilisk mat. Äter all standardmat, inklusive flingfoder. Äter ofta alger i akvariet.

Odla: Segelfensmolly är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Segelfinsmolly är en levandefödare. Man kan skilja könen åt genom att titta på ryggfenan, den är betydligt större hos hanarna.

Övrigt: De varianter som är vanliga inom akvariehandeln är framodlade och skiljer sig en hel del från de man hittar i det vilda.