Snäckor

I dagligt tal brukar man ofta prata om sniglar i akvariet, även då det egentligen rör sig som andra sorters snäckor. Alla medlemmar av klassen Gastropoda är snäckor. Sniglar tillhör infraordningen Stylommatophora i klassen Gastropoda. Snäckor förekommer på land, i saltvatten och i sötvatten. Vissa andas med lungor medan andra har gälar. Arterna i Stylommatophora, dvs de egentliga sniglarna, är mer specialiserade och lever bara på land eller i sötvatten. Alla sniglar har lungor och när de lever i vatten måste de regelbundet gå upp till ytan för att andas. En annan viktigt skillnad är att de flesta snäckor utanför Stylommatophora har skal, medan sniglar är helt skallösa eller skyddas av en liggande kalkskiva under bakre delen av skölden.

Det finns många stora vackra och intressanta snäckor och sniglar som kan hållas i akvarium, men när det gäller småsnäckor /småsniglar brukar akvarister se dem som ett problem eftersom de kan föröka sig snabbt, se fula ut och äta på växterna. Sniglar kan dock göra en hel del nytta i ett akvarium, så några få sniglar är egentligen inte ett problem så länge man ser till att hålla dem i schack. Snäckor / sniglar introduceras vanligen till akvariet genom att följa med levande växter. Karantän, inspektion och rengöring av nya växter kan därför vara aktuellt om man vill minska risken för att introducera snäckor / sniglar. Om du använder substrat från ett annat akvarium kan du också få med fripassagerare.

Sniglar / snäckor fungerar som rengörare i akvariet eftersom de livnär sig på överbliven mat, ruttnande växtdelar, alger och liknande. Om man plötsligt får en massa siglar / snäckor i sitt akvarium tyder det på att det finns väldigt mycket mat för dem, och bästa sättet att få bort snäckorna är därför att minska mängden mat.

Det första man bör göra är att se över hur mycket mat man ger sina fiskar. Finns det överbliven mat i vattnet några minuter efter matningen? I så fall ger du troligen dina fiskar för mycket mat och det de inte äter upp lever sniglarna / snäckorna gott på.

Nästa steg är att trimma bort döda blad och blad som ser ut att må dåligt och är i riskzonen för att börja brytas ned. Detta måste göras regelbundet. Att sluta hålla levande växer är sällan ett bra alternativ eftersom det kan öka algtillväxten och därför inte minskar mängden mat åt sniglarna / snäckorna.

Steg tre handlar just om att försöka få ned mängden alger i ditt akvarium, om du misstänker att det är det som fått snäckpopulationen att växa till sig. Alger trivs där det finns gott om näring och ljus, så regelbundna vattenbyten och välfungerande filtrering är viktigt. Undvik övermatning av fiskarna eftersom det leder till mer restprodukter (dvs näring för algerna). Minska mängden ljus till ca 10 timmar per dag och använd inte starkare ljus än vad du behöver för de plantor du håller. Att öka mängden växter i akvariet kan också fungera bra eftersom de kommer att konkurrera med algerna. Tänk på att akvarier som exponeras för naturligt ljus från fönster lätt fylls av alger.

Om minskad mattillgång inte räcker för att få ordning på problemet kan man ägna sig åt lite biologisk krigsföring. Köp några arter som är kända för att äta sniglar. Det är givetvis viktigt att välja arter som passar bra i ditt nuvarande akvarium och som du klarar av att hålla på rätt sätt. Många olika sorters botior är kända för att äta sniglar / snäckor, t ex Praktbotia (Chromobotia macracanthus), Pakistanbotia (Botia lohachata) och Skunkbotia (Yasuhikotakia morleti). Praktbotia kan bli upp till 30 cm, Pakistanbotia och Skunkbotia brukar stanna kring 10 cm.

Slutligen kan man givetvis plocka ut snäckor / sniglar manuellt. Det är lite petigt, men det brukar fungera bra. Om du vill gör arbetet lite enklare kan du doppa ned ett salladsblad i kokande vatten och sedan lägga det i akvariet. Salladen kommer att attrahera snäckor / sniglar och när du tar upp det följer de med. Det finns även särskilda snäckfällor att köpa i akvariebutiker.

Det finns gift att köpa som dödar snäckor och sniglar, men något som är effektivt mot skadedjur riskerar givetvis även att skada organismer du vill ha i ditt akvarium. Generellt sett anser vi att man bör försöka undvika gifter i akvariet eftersom det kan rubba ballansen och skapa fler problem än vad det löser. Det är bättre att försöka ta reda på de bakomliggande faktorerna och korrigera dem.