Att Välja Fisk

I denna guide:

Genom att välja fisk med omsorg blir det enklare att sköta om akvariet, eftersom många vanliga problem kan undvikas om man lägger lite tid på att välja passande fisk. Här har vi listat några punkter som kan vara bra att ha i bakhuvudet när man väljer fisk till sitt akvarium. En av de absolut viktigaste reglerna när det gäller att välja fisk är att inte välja för många på en gång. Det finns erfarna akvarister som håller mycket aggressiva fiskarter, och för dem kan det vara nödvändigt att köpa alla fiskar på en gång och släppa i dem samtidigt för att inte de första fiskarna ska ta hela akvariet som revir. Om du håller fredliga eller medelaggressiva arter är det dock mycket bättre att fylla på akvariet långsamt. Ha gärna en plan för vilka fiskar du vill hålla, men köp bara några i taget och bygg långsamt upp ett vackert och välfungerande akvarium. Plötsligt fiskdöd i akvarium beror ofta på att man fyllt akvariet för mycket och för snabbt.

Storleken har betydelse

Hur stort ditt akvarium är påverkar givetvis vilka arter som är lämpliga. Detta innebär inte automatiskt att den med ett litet akvarium ska välja så små fiskar som möjligt. När det gäller ciklider finns det t ex väldigt små dvärgciklider som har mycket höga krav på vattenkvalitén. De bör därför inte hållas i små akvarier eftersom det är svårare att hålla perfekt vattenkvalité i ett litet akvarium än i ett stort. När du väljer fisk bör du bland annat tänka på hur stora arterna kan bli som vuxna (kan de fortsätta bo i ditt nuvarande akvarium eller kommer du behöva skaffa ett större), hur många fiskar du redan har i akvariet och huruvida några av dina fiskar kräver revir. Vissa fiskarter producerar mycket avfall och/eller skräpar ned mycket när de äter, vilket innebär att du antingen måste hålla dem i ett stort akvarium där vattnet kan späda ut avfallet eller satsa på mycket effektiva filter. Det är också viktigt att tänka på att fiskar som lever i grupper eller stim i naturen sällan mår bra av att tvingas leva utan artfränder i akvariet. En ensam stimfisk kan bli skygg och stressad, och stressen kan leda till att färgerna blir matta och immunförsvaret försämras. Om ditt akvarium inte är stort nog att hålla en grupp fisk, bör du avstå helt från att hålla sådana arter.

Formen har betydelse

Det är inte bara akvariets totala volym som är av intresse när man väljer fisk. Scalare är t ex en hög fisk som inte mår bra i ett lågt akvarium. Att hålla Scalare i ett lågt akvarium är därför inte en bra idé, även om akvariet tekniskt sett uppfyller kraven på vattenvolym genom att vara mycket brett och/eller långt. En fisk som tillbringar större delen av sitt liv med att leta mat i substratet kan däremot ofta må utmärkt även i ett grunt akvarium, så länge den har gott om bottenyta.

Kunskap, tid och engagemang

Om du vet med dig att du har problem med att hålla vattenkvalitén uppe i ditt akvarium bör du välja tåliga fiskar. Alla akvarier kräver skötsel, men vissa fiskarter kräver mer ompyssling än andra. Om du vet att du inte kommer att kunna lägga mycket tid på ditt akvarium bör du välja arter som klarar sig med en mer modest arbetsinsatts från din sida. Det samma gäller om du är nybörjare eftersom de allra flesta råkar göra små misstag till en början.

Nytt akvarium?

När man startar ett helt nytt akvarium är det nästan oundvikligt att vattenkvalitén varierar till en början, och man bör därför alltid börja med tåliga fiskar i ett nytt akvarium, t ex Zebra Danio (Danio Rerio). Du kan läsa mer om att starta ett nytt akvarie i artikeln om cykling.

Äta eller ätas

När du vill skaffa nya fiskar till ett akvarium du redan har fisk i är det givetvis viktigt att de nya fiskarna inte kommer uppfatta de gamla fiskarna som lämpliga bytesdjur eller tvärt om. Det här kan låta självklart, men det är lätt att glömma bort när man hittat en underbart vacker fisk man gärna vill äga. Frågan om vad en fisk äter och inte äter kan dessutom vara lite knepig. Om du har en rovfisk i ditt akvarium som vuxit upp tillsammans med ett stim Neontetror, kan det hända att den inte uppfattar dem som bytesdjur. När du köper några nya Neontetror och släpper ned dem i akvariet blir de däremot uppätna direkt.

Temperament och beteende

Lugna och timida fiskar bör inte kombineras med aggressiva arter, eftersom de aggressiva fiskarna kan trakassera eller till och med döda de lugnare. Ibland kan det fungera att kombinera små, aggressiva fiskar med stora fredliga fiskar eftersom de små inte rår på de stora. Om du är nybörjare bör du helst hålla dig till fredliga fiskar, särskilt om du vill hålla ett sällskapsakvarium med flera olika arter.

Om du önskar hålla aggressiva arter bör du läsa på mer om dem, eftersom de ideala kombinationerna av aggressiva arter varierar mycket. Vissa fiskar bör hållas för sig själva helt och hållet, vissa bör hålla i harem med en hane och flera honor, och vissa bör hållas i välfyllda akvarium med massor av aggressiva fiskar eftersom det har en lugnande effekt. En del arter är bara aggressiva mot sin egen art, en del arter blir tvärt om mindre aggressiva om de hålls i ett stim av artfränder, och en del arter är aggressiva mot allt och alla, till och med mot akvaristen.

Hur aggressiv en art är kan variera mycket från fisk till fisk. Man ska t ex inte hålla två Siamesiska Kampfiskar (Betta splendens) av hankön tillsammans, eftersom det alltid resulterar i slagsmål såvida akvariet inte är stort och välplanterat nog för båda att bilda revir i. Att däremot hålla flera honor tillsammans brukar gå mycket bra. Det finns också många fiskarter som blir extremt aggressiva under fortplantningsperioden, eller som är fredliga under de första åren av sitt liv och blir aggressiva först när de börjar bli gamla.

Temperatur, pH-värde och hårdhet

När du väljer fisk bör du försöka hitta arter som uppskattar ungefär samma miljö i akvariet. Du kan försöka anpassa fiskarna till någon form av minsta gemensamma nämnare, men det slutar ofta med att ingen av fiskarna mår särskilt bra. Ta reda på vilken temperatur, vilket pH-värde och vilken hårdhet arterna du är intresserad av föredrar, och välj ut arter som uppskattar ungefär samma värden. Fiskar som inte tvingas anpassa sig till en miljö de egentligen inte trivs med blir starkare och friskare i akvariet, och risken för sjukdomsutbrott minskar. Det är också troligare att de utvecklar starka färger och leker.

Levande växter / koraller

Om du vill ha levande växter i akvariet bör du inte välja fiskarter som kommer att äta upp dem eller gräva upp deras rötter. Vissa fiskar smågnager bara lite på växterna, och då kan det fungera att kombinera dem med härdiga och snabbväxande växtarter som kan hantera att bli lite gnagda på. Javaormbunkar och Javamossa är två bra alternativ. Om dina fiskar gräver upp rötterna på växterna kan du använda flytande växter, eller växter som kan växa på stenar och rötter istället för i substratet. För saltvattenakvarium med koraller gäller samma sak. Välj inte fiskarter som äter korall i det vilda.

Substrat

Om du har ett substrat med vassa kanter bör du undvika de flesta malar och många andra fiskar som lever av att rota runt efter mat i substratet eftersom de skada sig på de vassa kanterna. Det samma gäller fiskar som brukar gräva ned sig i substratet. Det finns också fiskar som inte bör hållas i akvarium med smågrus eftersom de lätt sväljer ned smågrus när de äter, vilket kan orsaka förstoppning och död.

Budget

När man väljer fisk bör man inte bara titta på vad den kostar att köpa in, utan också räkna ut vad den kan komma att kosta att hålla. Att skaffa en stor rovfisk kan verka som en cool idé, men har du råd att förse den med tillräckligt med mat? Det samma gäller fiskar som kan växa sig mycket stora, har du råd att köpa större och större akvarium i takt med att de växer? Vissa fiskar kräver inte mycket mat eller stora akvarium, utan är istället så känsliga att du måste investera i dyra filtersystem o dyl. Även här bör du fråga dig om du är beredd att ta kostnaderna för att hålla fisken på lång sikt.

Har du något problem som kanske kan åtgärdas genom rätt val av fisk?

Ibland kan problem i akvariet lösas eller förebyggas genom val av rätt fiskar. Om du vet att ditt akvarium kommer stå på en plats där det utsätts för dagsljus från ett fönster bör du t ex skaffa algätande fiskar eftersom långvarig exponering för solljus lätt orsakar snabb algtillväxt i akvariet. Om ditt problem istället är att du äger några väldigt skygga fiskar som aldrig simmar runt i akvariet utan står och trycker inne i någon grotta eller bakom en växt bör du fundera över att skaffa sk. ”dither fisk”. Dither fisk är orädd fisk som gärna simmar omkring i akvariet. När den skygga fisken ser att andra fiskar kan simma omkring fritt utan att bli uppätna av rovdjur brukar de bli modigare och våga sig fram. Många olika arter kan fungera bra som dither fisk, men man bör undvika aggressiva arter som bara kommer att göra de skygga fiskarna ännu räddare.