Nybörjarfiskar

Vilka fiskar som är bäst för dig som nybörjare beror på många olika faktorer. Fiskarna ska givetvis vara tåliga och kunna överleva små misstag från akvaristens sida. Som nybörjare kan det också vara enklast att välja fiskarter som äter fiskmat från affären, och undvika de arter som kräver levande föda. Det är lämpligast att hålla sig till fredliga arter, eftersom aggressiva och/eller mycket revirhävdande arter kräver specialkunskaper. De fiskar som nämns längre ned i den här artikeln ska hållas i tropiska akvarier. Vill du hålla ett kallvattensakvarium är det helt andra arter som blir aktuella.

Många nybörjare startar med ett relativt litet akvarium, vilket givetvis begränsar valmöjligheterna ytterligare. Många tror att ett stort akvarium är svårare att sköta en ett litet, men sanningen är att en stor vattenmassa är mycket bättre på att späda ut farliga ämnen och därigenom hålla vattenkvalitén uppe. En stor vattenmassa skyddar också mot snabba temperaturväxlingar. Om du har råd och plats för ett något större akvarium är det därför ett bättre val för en nybörjare än de små akvarier som nybörjare ofta köper.

Hur mycket tid och energi du är villig att lägga på ditt akvarium spelar givetvis stor roll när det kommer till val av fiskar. En hängiven nybörjarakvarist som är villig att läsa på mycket, inhämta hjälp från mer erfarna akvarister, inreda akvariet ordentligt, kontrollera vattenkvalitén med jämna mellanrum, byta vatten ofta och så vidare kan hålla ett bredare utbud av fiskarter än den som vet med sig att han eller hon kommer att lägga mindre tid på akvariet. Att skaffa ett akvarium och tro att det ska sköta sig helt själv är dock en dålig idé. Ett visst mått av engagemang krävs alltid, precis som med vilket annat husdjur som helst. Fiskar är levande varelser och de kräver skötsel för att må bra.

Tetror

Neontetran (Paracheirodon innesi) är enormt vanlig i akvariehandeln och hamnar hos många nybörjarakvarister eftersom den är färggran, liten och billig. Sanningen är dock att dess släkting Sorgmanteltetran (Gymnocorymbus ternetzi) egentligen är ett bättre val för en oerfaren akvarist. Kardinaltetran (Paracheirodon axelrodi), en annan välkänd akvariefisk från samma familj, bör undvikas helt av nybörjare eftersom den är tämligen känslig. Sorgmanteltetran är fungerar bra i ett sällskaps akvarium med andra fredliga arter. Köp minst fem Sorgmanteltetror, helst fler, eftersom det här är en stimfisk som inte mår bra ensam. Fiskarna är också vackrare att se på tillsammans och de uppvisar fler intressanta naturliga beteenden när de hålls i stim.

Danios

I subfamiljen Danioninae hittar vi många fiskar som är tåliga och sällan växer sig längre än 6 cm. Många arter är dekorerade med vackra, kontrasterande ränder längsmed hela kroppen. Du kan t ex hålla Zebrafisken (Danio rerio) som är mycket härdig. Zebrafisk är en fredlig art som fungerar bra i ett akvarium med andra fredliga arter. Håll minst fem Zebrafiskar tillsammans.

Ancistrus

I det här släktet finns flera lämpliga arter, men också flera som är helt klar olämpliga för nybörjare, så det är bra att kontrollera vilken art det är du blir erbjuden. I de allra flesta fall är det dock Ancistrus dolichopterus som djuraffärerna tar in, och den fungerar mycket bra för nybörjare. Ancistrus dolichopterus är en sorts mal och den är bra på att äta alger och andra små organismer som kan smutsa ned akvariet. Du bör dock inte lita på att den får tillräckligt med näring av det som växer i ditt akvarium, utan fylla ut dess diet med annan mat.