Svärdbärare

Vanliga handelsnamn: Svärdbärare
Vetenskapligt namn: Xiphophorus helleri
Synonymer: Mollenisia helleri, Xiphophorus helleri strigatus
Familj: Poeciliidae
Ursprung: Belize, Guatemala, Honduras, Martinique och Mexiko
Storlek: 16 cm
Temperament: Fredlig, men hanar kan vara aggressiva mot varandra.
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Svärdbäraren är fredlig och passar bra i sällskapsakvarier med andra fredliga arter. Akvariet behöver inte vara större än 50 liter. Den rekommenderade vattentemperaturen är 24-28 grader C och dH 9-19. pH-värdet bör vara neutralt eller svagt basiskt, mellan 7.0 och 8.0. Eftersom Svärdbärare är så populära odlas de i stora dammar, framförallt i Asien. Dammodlade Svärdbärare som dessutom fraktats långt kan vara lite känsligare än andra Svärdbärare, särskilt när de håller på att acklimatisera sig till ett nytt hem.

Akvarieinredning: Försök efterlikna Svärdbärarens naturliga miljö i akvariet. I Centralamerika lever Svärdbärare i tätvuxna och snabbt strömmade vattendrag. Ibland hittar man dem också i varma källor och dammar. Inkludera gärna flytande växter när du håller Svärdbärare.

Föda: Svärdbäraren är en allätare och i det vilda äter den framförallt maskar, skaldjur, insekter och växtdelar. Äter alla sorters mat i akvariet. Det är viktigt att ge den både köttbaserad och växtbaserad mat så den inte får bristsjukdomar.

Odla: Svärdbärare är förhållandevis lättodlade i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett arten odlingsvalören brons. Svärdbärare föder levande ungar. En lek kan resultera i upp till 100 yngel. Att könsbestämma Svärdbärare är mycket lätt eftersom hanen har det karaktäristiska ”svärdet” vid stjärtfenan.

Övrigt: Olika populationer av Svärdbärare har olika färger. Det finns även många olika framodlade varianter att välja mellan.