Svart Neontetra

Vanliga handelsnamn: Svart neontetra
Vetenskapligt namn: Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Synonymer:
Familj: Characidae
Ursprung: Brasilien
Storlek: 4 cm
Temperament: Fredlig stimfisk
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Den Svarta Neontetran är en stimfisk så man ska hålla minst fem individer tillsammans, gärna betydligt fler. Svart Neontetra är fredlig och bör inte hållas med aggressiva fiskar eller fiskar som kan uppfatta denna lilla fisk som ett lämpligt byte. Svart Neontetra går bra att hålla i ett 50 liters akvarium. Vattentemperaturen bör hållas mellan 23 och 27 grader C, pH-värdet mellan 5.5 och 7.5 och vattnets hårdhet under dH 15.

Akvarieinredning: Svart Neontetra fungera bra i många olika akvarier, så länge det finns gott om gömställen och en öppen yta för simning. Det ideala akvariet har gott om levande växter, inklusive flytväxter. Ljuset bör inte vara för starkt och substratet får gärna vara mörkt.

Föda: Svart Neontetra är en allätare som i det vilda framförallt lever av små skaldjur, maskar och växtmaterial. I akvariet äter den alla sorters standardfoder. Det är viktigt att den får både växtbaserad mat och köttbaserad mat.

Odla: Svart Neontetra är en smula komplicerad att odla i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver.

Den är förhållandevis produktiv, men om man vill att många yngel ska överleva är det bäst att använda sig av ett separat odlingsakvarium. Svart Neontetra är en romspridande art som släpper sina ägg bland växter. Äggen kläcks efter 1-2 dygn. Hos Svart neontetra kan man se skillnad på könen genom att titta på kroppsformen. Honorna är rundare, särskilt under lekperioden. .