Kardinaltetra

Kardinaltetran (Paracheirodon axelrodi) är en liten Sydamerikansk äggläggande sötvattensfisk som tillhör familjen Characidae i ordern Characiformes. Den är släkt med Neontetran, en av de vanligaste fiskarterna bland akvarister (speciellt bland nybörjare). Kardinaltetran är inte lika vanlig bland nybörjare som Neontetran, men förväxlas ofta med Neontetran. Ibland kallas Kardinaltetran kallas till och med för ”röd neontetra”.

Både Neontetran och Kardinaltetran har en karaktäristisk skimrande blå linje löpandes längsmed kroppen. Du kan lätt urskilja en Kardinaltetra från en Neontetra genom att titta på den röda strimman som finns under den linjen. Om den röda linjen inte löper längre än halvvägs till nosen så är det en Neontetra du ser. Om den röda randen är längre än så är det istället en Kardinaltetra. Namnet Kardinaltetra refererar till fiskens röda färgsättning, eftersom den påminner om de röda dräkterna som kardinaler klädde sig i. Fisken har fått sitt vetenskapliga namn, Paracheirodon axelrodi, efter den berömda ichtyologisten Herbert Axelrod.

Kardinaltetran anses svårodlad akvarium, vilket skiljer den från den extremt lättodlade Neontetran. Majoriteten av de Kardinaltetror som säljs i djuraffärer har därför fångats i det vilda. Vilda Kardinaltetror finns i övre Orinico och Negro floderna på den Sydamerikanska kontinenten. Kardinaltetran räknas inte till de utrotningshotade arterna och förökar sig snabbt i det vilda. Dess naturliga livslängd är inte längre än ett år och den måste därför föröka sig inom ett år efter det att den kläckts. Det är dock möjligt för en Kardinaltetra att överleva många år i ett akvarium utan några rovdjur.

Kardinaltetran blir upp till 3-5 centimeter lång och kräver inte något större akvarium. Till och med ett 20 liters akvarium kan bekvämt hålla en Kardinaltetra. Eftersom Kardinaltetran är ett fredligt djur hålls den ofta i blandade akvarium med andra fiskar. Den tillbringar större delen av tiden i mitten och övre delen av akvariet. Den är normalt sett inte svår att få att äta, utan accepterar många olika sorters mat, inklusive flingfoder.

Förhållandena i akvariet ska påminna om de i Sydamerikanska floder där Kardinaltetran levde innan den fångades in. Orinico och Negro floderna har extremt mjukt vatten med ett lågt pH, och vattentemperaturen ligger mellan 23-27°C eller till och med högre. Håll dGH under 4 och pH-värdet mellan 4.6 och 6.2. En Kardinaltetra kan anpassa sig till basiskt och hårt vatten, men det kan göra den mer känslig och ömtålig. Oavsett pH och hårdhet är Kardinaltetran känslig mot höga mängder av organiskt avfall, speciellt nitrit. Regelbundna vattenbyten är självklart nödvändiga. En del tror att Kardinaltetran är olämplig för nybörjare, men så länge du är villig att utföra regelbundna vattenbyten, läsa på ordentligt och ägna lite extra energi åt ditt akvarium kan du ha Kardinaltetror till och med i ditt första akvarium.

Kardinaltetran uppskattar ett välplanterat akvarium med någon eller några större öppna platser att simma fritt i. Flytande växter som dämpar belysningen rekommenderas. Det är ingen bra idé att hålla enbart en Kardinaltetra, eftersom fisken mår så mycket bättre i ett stim om åtminstone 10 fiskar. Ett stim av dessa små, men färgglada, fiskar ser också bättre ut en endast en liten blyg Kardinaltetra.

Som nämnts ovan är det mycket svårt att odla Kardinaltetror i fångenskap och även om du lyckas få dem i lekkondition är ynglen väldigt känsliga och höga dödssiffror är vanliga. Akvarister som önskar få sina Kardinaltetror att yngla av sig ska förse dem med levande föda. Detta är en äggläggande art som föredrar finbladiga växter när de ska odlas. En hona kan släppa ut mer än 500 ägg under en lek. Den vuxna fisken kan äta ägg och yngel, och att hålla dem i samma akvarium kan därför vara olämpligt. Du måste ge dina yngel mat som är väldigt liten, eftersom Kardinaltetrornas yngel är pyttesmå.