Kongotetra

Kongotetran tillhör släktet Micralestes i familjen Characidae. Det vetenskapliga namnet för den här fisken är Micralestes interruptus. Kongotetran kan vara lite nervös när den hålls i akvarium, men du kan få din Kongotetra att känna sig tryggare genom att dekorera akvariet på ett bra sätt. Ha åtminstone sex stycken Kongotetror tillsammans för de är stimfiskar som blir ännu mer nervös om de tvingas leva ensamma. Håll inte Kongotetror tillsammans med aggressiva fiskarter som kommer trakassera dem. Kongotetror bör hållas i ett planterat akvarium som erbjuder många gömställen, men det skall också finnas öppna områden som de kan simma runt i. Det är vanligt att använda sig av mörkt substrat i akvariet när man håller Kongotetror.

Kongotetrans färgsättning varierar mycket mellan de individuella fiskarna. Kongotetror är vanligtvis regnbågsskimrande och väldigt vackra. På fiskens sida finner du en ljusbrun strimma och under den randen kan du se en samling av andra ränder. Färgen på de andra ränderna kan variera från grön till gyllene. Fenorna på en Kongotetra kan vara allt från ljust röda till grå, medan grundfärgen på Kongotetran är oliv. Stjärtfenan och analfenorna har alla vita kanter, och analfenan har en mörk plump i mitten. Magen är vanligen purpurfärgad, men den kan också uppvisa olika violetta nyanser.

En hane kan bli nästan 9 centimeter lång, medan en hona oftast ligger omkring 6.5 cm. Akvariet bör vara åtminstone 100 cm långt. Kroppen på en Kongotetra är långsträckt och med stora fjäll och stora ögon. När du tittar på en hane kan du se hur dom mellersta strålarna i stjärtfenan är väldigt långa. Hanar har också en karaktäristisk ryggfena som går hela vägen bak till stjärtfenan. Honorna är inte bara mindre än hanarna, deras fenor är också mindre utsträckta.

Kongotetran kommer ursprungligen från Centrala Afrika där den lever i och omkring Zaire floden. Kongotetrorna är inte så svåra att odla i fångenskap, men de sorter som säljs i djuraffärer är dessvärre oftast av en lägre kvalitet jämfört med de Kongotetror som fångas direkt i det vilda. Vildfångna exemplar har oftast längre fenor och mer tydliga färger och är därför mer populära än de odlade Kongotetrorna.

Kongotetran kommer att spendera större delen av sin tid i övre- och mittenregionen av akvariet. De trivs bäst i en aning surt vatten och pH värdet skall hållas mellan 6.0 och 7.5. Mjukt vatten rekommenderas, men Kongotetran kan anpassa sig i hårdare förhållanden. Kongotetrorna behöver tämligen varmt vatten och temperaturen skall ligga mellan 23- 26°C. Kongotetran är känslig mot dålig vattenkvalitet och frekventa vattenbyten är väldigt viktigt. Bra vattencirkulation i akvariet är också nödvändigt.

Kongotetror lever på insekter i det vilda, men du kan lära en Kongotetra att äta flingfoder och frusen föda. En Kongotetra som enbart hålls på flingfoder kan förlora sin vackra färgsättning, så att komplettera kosten med mygglarver, vattenloppor, glasräkor e dyl är en mycket bra idé.

Om du vill odla Kongotetror behöver du ett stort lekakvarium med bottenväxter. Vattnet skall vara surt och väldigt mjukt. En hona kan lägga över 300 ägg bland växterna. De flesta Kongotetror föredrar att lägga sina ägg tidigt på morgonen, under de allra första minuterna när dagsljuset smyger sig på. Det tar omkring 6 dagar innan äggen kläcks. Börja mata dina yngel med rotifiers, glasräkor eller finfördelat flingfoder.