Tigerbarb

Vanliga handelsnamn: Tigerbarb
Vetenskapligt namn: Puntius tetrazona
Synonymer: Barbus tetrazona
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Indonesien
Storlek: 7 cm
Temperament: Aktiv och fredlig stimfisk. Notorisk fenbitare.
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Tigerbarben är en stimfisk och man bör därför hålla minst fem individer tillsammans i akvariet. Tigerbarb bör ej hållas med arter som har långa, känsliga fenor, t ex Skalar eller Gurami, eftersom den är en känd fenbitare. Rekommenderad vattentemperatur är 22-26 grader C och pH-värdet bör ligga kring neutralt, från 6.5 till 7.5. Hårdheten ska helst vara dH 5-19. Akvariet bör vara på minst 120 liter om du vill hålla Tigerbarb.

Akvarieinredning: Det är viktigt att ge dina Tigerbarber gott om gömställen i akvariet genom att använda stenar, rötter och tätt planterade växter. Finkorning sand bör användas som substrat och det ska finnas en öppen bottenyta. Använd gärna flytväxter för att göra ljuset mildare.

Föda: I naturen lever Tigerbarberna av maskar, små skaldjur och växtmateria. Eftersom de är allätare behöver de få både köttbaserad och växtbaserad mat i akvariet. Tigerbarber brukar acceptera alla sorters standardfoder.

Odla: Tigerbarb är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Tigerbarb är en romspridande art. Honan släpper sina ägg bland växter och de fastnar på växterna. Det är lätt att könsbestämma en Tigerbarb, eftersom honorna har mattare färger och rundare kroppar. Särskilt under lekperioden är honans kropp mycket rund.

Övrigt: Tigerbarber har lätt för att få vitaprick-sjukan. Den är till och med känsligare än de andra barbarterna.

Eftersom Tigerbarben är en så populär akvariefisk finns det idag flera olika odlingsformer att välja mellan, t ex gröna varianter och albinofiskar.