Tigerbotia

Vanliga handelsnamn: Tigerbotia, Randig botia, Zebrabotia
Vetenskapligt namn: Botia striata
Synonymer: Botia weinbergi, Botia dayi
Familj: Cobitidae
Ursprung: Indien
Storlek: 10 cm
Temperament: Något aggressiv
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Tigerbotia är en aktiv stimfisk. Det är lämpligt att hålla den i små grupper om cirka 5-10 individer. Tigerbotia kan vara lite aggressiv, men brukar fungera bra i sällskapsakvarium. Den rekommenderade vattentemperaturen är 23-27 grader C. Tigerbotia kan leva i både surt och basiskt vatten, men undvik extremerna och hålla pH-värdet mellan 6.0 och 8.0. Vattnets hårdhet bör ligga mellan dH 5 och 12. Håll inte Tigerbotia i akvarium mindre än 100 liter. I det vilda lever Tigerbotia i långsamma eller helt stillastående vatten, och de uppskattar därför inte stark vattencirkulation i akvariet.

Akvarieinredning: Tigerbotia mår bäst i välplanterade akvarium med många bra gömställen. Använd fin sand som substrat.

Föda: Tigerbotia är en allätare som behöver få både köttbaserad och växtbaserad mat i akvariet. Den brukar acceptera alla sorters standardfoder, men må bäst när kosten innehåller fryst eller levande foder. Om du har små snäckor i ditt akvarium kan de också bli mat åt Tigerbotia.

Odla: Tigerbotia är svårodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören guld. Det finns ännu inte några bekräftade rapporter om framgångsrik lek i akvarium. Det är mycket svårt att skilja könen åt genom yttre kännetecken. I naturen är det vanligt att Botior leker under torrperioden så att ynglen kläcks precis i starten av regnperioden. Det är därför möjligt att simulerad torrperiod skulle kunna höja chansen av lek i akvariet.