Zebra Pleco

Vanliga handelsnamn: Zebra pleco, Zebra Peckoltia, L046
Vetenskapligt namn: Hypancistrus zebra
Synonymer:
Familj: Loricariidae
Ursprung: Brasilien
Storlek: 10 cm
Temperament: Skygg fisk som sätter upp ett litet revir kring lämpligt gömställe.
Svårighetsgrad: 4

Hållning: Det här är en nattaktiv fisk, men om man håller den i ett akvarium med stark vattencirkulation kan man få se den igång även när det är ljust. Vattentemperaruten bör ligga kring 26-30 grader C, pH-värdet 6.0-7.5 och dH 1-12. Akvariet ska inte vara mindre än 100 liter.

Akvarieinredning: Inred så att många lämpliga gömställen skapas. Rötter och stenar som bildar grottor och prång som vattnet ändå kan strömma genom är idealt.

Föda: Allätare som har en stor andel växtmaterial i sin naturliga kost. Äter alla vanliga sorters akvariefoder och kan även rensa upp en del bland algerna i akvariet. Mår bra av att äta grönsaker.

Odla: Zebra pleco är en substratruvare som leker i grottor eller hålor. Att odla Zebra pleco i akvariet är svårt eftersom en kombination av flera olika faktorer behövs för att få igång leken. Höj temperaturen till 28-30 grader C och se till att vattnet är mycket syrerikt. Cirkulationen ska vara medelstark till stark och de ska finnas flera lämpliga lekgrottor att välja mellan. Grottorna får inte vara för stora, men de måste samtidigt rymma två Zebra Pleco. Vattnet i grottan får inte vara stillastående. Efter ca 5 dygn kläcks äggen. En kull brukar inte innehåller flera än 10-25 individer. Tillväxthastigheten för Zebra pleco yngel är låg.

Övrigt: Denna art får inte fångas vilt längre, vilket innebär att fiskarna i handeln numera är gamla, odlade i fångenskap eller fångade illegalt. Som akvarist bör man försäkra sig om att de man köper är odlade eller fångade innan förbudet trädde i kraft.