Zebraciklid

Vanliga handelsnamn: Zebraciklid, Sebraciklid
Vetenskapligt namn: Cryptoheros nigrofasciatus
Synonymer: Cichlasoma nigrofasiatum, Archocentrus nigrofasciatus
Familj: Cichlidae
Ursprung: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama.
Storlek: 15 cm
Temperament: Aggressiv och revirhävdande
Svårighetsgrad: 3

Hållning: Det här är en aggressiv art som helst ska hållas i par. Kan kombineras med andra arter om akvariet är stort nog, men välj tuffa arter som inte kommer låta sig trakasseras av Zebracikliderna. I naturen hittar man ofta Zebraciklid i varma vattensamlingar, t ex grunda delar av vattendrag eller små vattensamlingar som lätt värms upp av solen. De lever i vattentemperaturer mellan 20 och 36 grader C, men 22-26 rekommenderas i akvariet. Vattnet bör vara neutralt eller basiskt, mellan pH 7.0 och 8.0, och hårdheten helst inom dH 9-20 intervallet. Håll inte Zebraciklid i akvarier som är mindre än 250 liter.

Akvarieinredning: I naturen lever Zebraciklid ofta i steniga miljöer där det finns gott om skrevor och grottor, eller i vattendrag där rötter och annan bråte skapar bra gömställen. Det är därför viktigt att inte hålla dem i ett kalt akvarium utan se till att det finns många skyddade platser. Finkornig sand rekommenderas som substrat. Zebracikliden äter växter, men om man väljer tåliga flytväxter brukar det fungera bra.

Föda: Zebraciklid är en allätare som i det vilda lever av insekter, skaldjur, maskar och växtdelar. Den behöver därför en blandad kost i akvariet, dvs både köttbaserad mat och växtbaserad mat. Zebraciklid burkar äta alla sorters standardfoder.

Odla: Zebraciklid är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Honorna är brokigare än hanarna och undre delen av buk- och ryggfenan är rödorange. Hanen växer sig större än honan och hans fenor är mer utdragna. Hanen har också en brantare panna och äldre hanar utvecklar en fettknöl i pannan. Zebraciklid bildar par och är en substratruvande art. De brukar oftast välja att leka inuti grottor, men ibland sker leken istället i grottans mynning. När ynglen har kläckts kan de flyttas till öppet vatten av föräldrarna, men det är inte alltid så sker.

Om du håller Cryptoheros nigrofasciatus i samma akvarium som Cryptoheros sajica kan det lätt resultera i hybrider.

Övrigt: Idag finns en framodlad form av Zebraciklid i handeln som kallas Elfenbensciklid.