Zebrafisk

Vanliga handelsnamn: Zebrafisk, Sebrafisk, Zebra danio
Vetenskapligt namn: Danio rerio
Synonymer: Brachydanio rerio, Cyprinus rerio
Familj: Cyprinidae
Ursprung: Bangladesh, Bhutan, Indien, Myanmar och Nepal. Möjligen även Pakistan.
Storlek: 6 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 1

Hållning: Zebrafisk är en aktiv parbildande stimfisk. Man bör hålla minst fem fiskar tillsammans, gärna flera. Fungerar bra i ett sällskapsakvarium med andra fredliga arter. Vattentemperaturen bör hållas i 20-25 graders C intervallet, pH-värdet mellan 6.0 och 7.5 och hårdheten mellan dH 5 och 19. Det räcker med ett 50 liters akvarium för att hålla Zebrafisk. Akvariet behöver inte vara högt, tvärt om verkar Zebrafisk trivas bra i låga akvarier.

Akvarieinredning: I naturen hitter man ofta Zebrafisk i diken, dammar, kanaler, risfält och liknande där vattnet rör sig långsamt eller står helt stilla och det finns gott om tät växtlighet. Inred därför akvariet med mycket växter. Ett område bör dock hållas öppet för simning. Grovt grus rekommenderas som substrat. Det är viktigt att täcka akvariet på ett säkert sätt eftersom Zebrafiskarna annars kan hoppa ut ur det.

Föda: Zebrafisk är en allätare som i naturen framförallt lever av små skaldjur och insektslarver. Den behöver både köttbaserad och växtbaserad föda i akvariet. Brukar acceptera alla sorters standardfoder.

Odla: Zebrafisk är förhållandevis lättodlad i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören brons. Honor och hanar kan skiljas åt genom bottenfärgen. Hos hanar är den gyllen med tunna röda linjer, hos honorna är den silvrig. Honorna brukar också ha något mattare färger och under lekperioden är de mycket rundare än hanarna. Zebrafisk är en romspridande art. Honan kan producera upp till 500 ägg per lek och släpper dem bland växter. Ynglen kläcks vanligen inom två dygn. Om du vill ha en hög överlevnadsprocent ska du helst använda ett separat odlingsakvarium från vilket föräldrarna plockas bort så snart äggen är befruktade. Vattnet är odlingsakvariet ska inte vara högre än 15 cm.