Neontetra

Vanliga handelsnamn: Neontetra
Vetenskapligt namn: Paracheirodon innesi
Synonymer: Hyphessobrycon innesi
Familj: Characidae
Ursprung: Brasilien, Colombia och Peru
Storlek: 5 cm
Temperament: Fredlig
Svårighetsgrad: 2

Hållning: Neontetran är en extremt vanlig nybörjarfisk, men sanningen är att det finns flera tetror som är ännu enklare att hålla och därför mer lämpliga för nybörjaren. Sorgmanteltetra brukar t ex räknas som en härdigare art. Neontetran är fredlig och passar därför bra i sällskaps akvarium med andra fredliga arter som inte ser den som mat. Neontetran är en stimfisk och ska därför alltid hållas i grupp. Skaffa minst fem Neontetror, helst fler. Vattentemperaturen bör vara mellan 22 och 26 grader C och pH-värdet mellan 5.5 och 7.5. Neontetran uppskattar mjukt vatten, gärna så lågt som 1-2 om möjligt. Kan dock anpassa sig till hårdare vatten. Akvariet bör vara på minst 45 liter.

Akvarieinredning: Använd rikligt med växter när du inreder akvariet. Inkludera gärna flytande växter som dämpar ljuset och använd ett mörkt substrat. Man kan också använda torv för att göra vattnet brunare.

Föda: Neontetran äter de flesta sorters fiskmat, inklusive flingfoder. Dess naturliga föda är maskar, larver, små insekter, små skaldjur och växtdelar. Den behöver därför en hög andel köttbaserad mat, men kombinerad med vegetabilisk föda för att må bra.

Odla: Neontetran kräver en viss ansträngning om man vill odla den framgångsrikt i akvarium och Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund har gett den odlingsvalören silver. Man ska t ex helst sätta upp ett separat odlingsakvarium. Det är mycket lätt att få Neontetror att leka, men de är inte så produktiva. Neontetran är en romspridande art och äggen brukar kläckas inom ett dygn. Efter ungefär en vecka är ynglen frisimmande. Att könsbestämma Neontetror är inte så svårt eftersom det blå bandet är mycket rakare hos hanarna. Honorna brukar också ha rundare kroppar.

Övrigt: Blandas ofta ihop med Kardinaltetran. Neontetran är dock härdigare än Kardinaltetran och betydligt enklare att odla i akvarium. Det röda bandet är längre hos Kardinaltetran än hos Neontetran.